Verfborstels om meer parkeerplaatsen te schilderen

Voor de start van de gemeenteraad op maandagavond 7 oktober hield JONGCD&V Ieper een actie naar aanleiding van de aangepaste plannen voor de Leet die het stadsbestuur recent bekendmaakte.

“De fonteinen vinden we zeker een goed idee”, zegt Dieter Bonny van JONGCD&V Ieper, “Het zijn de 57 bijkomende parkeerplaatsen die het stadsbestuur in de nieuwe plannen voor de Leet heeft opgenomen waar we ons niet in kunnen vinden. In veel steden zien we een duidelijke beweging naar autoluwe stadskernen met meer open ruimte en meer groen, een beweging die het vorige stadsbestuur ook aan het maken was met onder meer de aanleg van verschillende randparkings en de toenmalige plannen om van de Leet een groen, open en gezellig plein te maken.”

“Daar komt nog eens bij dat de oorspronkelijke plannen er gekomen zijn na een ruim inspraakbeleid”, vult Jordy Dehaene, voorzitter van de jongerenpartij, aan. “Verschillende raden werden geconsulteerd, er was ruime inzage van de plannen mogelijk, er waren infovergaderingen… De nieuwe plannen komen er plots, zonder teken van inspraak en op vraag van enkelen. Dit is nochtans het stadsbestuur dat inspraak begin dit jaar nog zo hoog in het vaandel droeg.”

Daarom besloot JONGCD&V Ieper maandagavond een actie te houden. Aan de ingang van het Auris gaf de jongerenpartij aan elk gemeenteraadslid uit de meerderheid een verfborstel om met witte verf de nieuwe parkeerplaatsen te kunnen aanduiden. “Als het stadsbestuur dan toch zo graag extra parkeerplaatsen in het stadscentrum wil aanleggen, zullen ze de verfborstels zeker kunnen gebruiken”, aldus de jongerenpartij.