JONGCD&V Ieper vraagt stad Ieper om veilige studie- en examenplaatsen in te richten

Vrijdag werd na het nationale overlegcomité duidelijk dat lokale besturen opnieuw studieplaatsen mogen inrichten. “Het is een vraag van vele studenten die we moeten kunnen waarmaken onder strikte voorwaarden. Een goede studieomgeving is cruciaal voor goede studieresultaten maar ook voor het mentale welzijn van de studenten”, stellen Ieperse jongerenvoorzitter Jordy Dehaene en Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

De lokale studieruimtes zijn een oplossing voor de duizenden studenten die aan de vooravond van de examens staan. Dat vind ook Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die de vraag op de politieke agenda bracht. “De afgelopen weken sprak ik met meer dan honderd studenten. De meest gestelde vraag was die naar studieruimtes. We willen vermijden dat straks alle studenten opnieuw naar de studentensteden trekken. Daarom hebben we gevraagd aan het overlegcomité om dit opnieuw toe te staan”, klinkt het bij een tevreden Brecht Warnez.

“Het massale gebruik van studieruimtes vorig semester toont aan dat ze nodig zijn. Veel studenten zitten al weken tussen dezelfde vier muren. Voor hen is studeren in groep niet zomaar een leuke bonus, maar zal dit het verloop bepalen van de aankomende examenperiode”, stelt provinciaal JONGCD&V-voorzitster Sien Vandevelde.

Veilige studie- en examenruimtes ook in Ieper
JONGCD&V Ieper roept het stadsbestuur op om ook in deze tijden opnieuw studie- en examenruimtes te voorzien. “Het samen studeren moet veilig gebeuren maar dat kan perfect”, stelt Jordy Dehaene. “Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende afstand tussen de studieplekken, een reservatiesysteem en voldoende ventilatie zijn.”

De gezamenlijke studieplaatsen kunnen op verschillende plaatsen georganiseerd worden. JONGCD&V denkt daarbij aan de zaal Fenix, het Vleeshuis en de polyvalente ruimtes in Het Perron. Deze kunnen momenteel toch niet gebruikt worden voor andere activiteiten. Nu de examens voor de studenten uit het secundair onderwijs eraan komen, vraagt de jongerenbeweging niet te wachten, maar onmiddellijk van start te gaan.

Tot slot vragen de jongeren ook examenruimtes te voorzien voor de meest kwetsbare studenten uit het hoger onderwijs. “Sommige examens zullen online doorgaan. Voor studenten in een moeilijke thuisomgeving betekent dit dat ze vaak niet rustig hun examen kunnen afleggen of geen geschikte internet verbinding hebben. Een gemeentelijke examenruimte kan voor hen een wereld van verschil betekenen”, sluit jongerenvoorzitter Dehaene af.