"Geen 4,5 hectare bos bij, maar 4,5 hectare OCMW- en landbouwgrond dat verdwijnt"

CD&V Ieper trekt aan de alarmbel. Opnieuw staat een dossier op de agenda van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn voor de verkoop van landbouwgrond. 5 hectare om precies te zijn. "Dit begint stilaan te lijken op een uitverkoop aan Agentschap Natuur en Bos", stelt de partij.

1600 ha, zoveel landbouwgrond verdween de afgelopen 10 jaar in Vlaanderen. 30% daarvan in West-Vlaanderen, nog steeds bij uitstek dé landbouwprovincie van ons land. Landbouwers zijn uitermate verontrust over deze gang van zaken. Zij worden hierin gesteund door experten en meer en meer gevolgd door de politici.

Maar blijkbaar niet in Ieper. Integendeel, ruim 10 ha landbouwgrond in eigendom van het OCMW werd verkocht sinds begin dit jaar. Allemaal ten gunste van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Landbouwers hebben de laatste 20 jaar heel wat inspanningen én investeringen gedaan om ‘groener’ te worden maar voor de Ieperse meerderheid zijn ze blijkbaar nog niet groen genoeg.

CD&V is niet akkoord met de deze gang van zaken. "Waar onze partij bij een eerdere verkoop sprak van een precedent-dossier zonder enig overleg, wordt er onverstoord verder gegaan op de verkeerd ingeslagen weg. Gronden in eigendom van de stad worden verkocht zonder enige motivatie of gefundeerde doelstelling. En opnieuw wordt voorbij gegaan aan hoe deze gronden destijds werden verworven: ten bate van de minderbedeelden in onze maatschappij. Niet ten bate van Natuur en Bos die zijn doelstellingen moet halen om 4000 hectare extra bos te verwerven."

Het klopt dat onder toenmalig OCMW-voorzitster Brigitte Vandamme er 25 jaar terug ook een deeltje van het landbouwpatrimonium werd verkocht. Maar dit was wel degelijk in het algemeen belang: hiermee werd het huidige hospitaal gebouwd, nog steeds een meerwaarde voor Ieper en de ganse streek.

Na de verkoop van een deel Kampagnebos met aangrenzend hooiland en de 1,5 ha in Vlamertinge ligt nu opnieuw 5 ha voor verkoop klaar in Zillebeke. "Bos en natuurgebied moeten zeker hun plaats hebben in onze stad, maar ook onze landbouwers hebben recht op de plaats die ze verdienen en waar ze reeds jaren keihard voor werken!"