Een digitaal winkelcentrum, centrummanager en een wederkerig bonnensysteem, CD&V Ieper stelt toekomstplan middenstand voor

LEES HIER HET TOEKOMSTPLAN VOOR DE IEPERSE MIDDENSTAND.

Dinsdagavond stelde CD&V Ieper hun ‘toekomstplan voor de Ieperse middenstand’ voor aan verschillende geïnteresseerde ondernemers uit groot-Ieper. Met hun plan wil de partij, nu het einde van de coronacrisis in zicht lijkt, de lokale ondernemers wapenen voor de toekomst. Het plan bevat verschillende innovatieve ideeën voor de Ieperse middenstand.

 “Onze lokale ondernemers hebben zwaar geleden door het coronavirus en de verschillende lockdowns. Met ons toekomstplan willen we de Ieperse ondernemers de tools bieden om te kunnen en durven ondernemen en hen wapenen voor de toekomst”, begon CD&V-fractieleidster Katrien Desomer.

Het team Economie van de partij ging aan de slag om dit plan op te stellen, na gesprekken met verschillende ondernemers over hun bezorgdheden, vragen en ideeën.  

Drie krachtlijnen

Doorheen het toekomstplan voor de middenstand lopen steeds drie krachtlijnen benadrukt de partij. Ten eerste is het een plan dat de Ieperse ondernemers zelf, in onderlinge samenwerking, kunnen uitvoeren. “De Vlaamse en federale overheid hebben de tools om de nodige economische en financiële  maatregelen te nemen en dat hebben ze ook al gedaan. Een stad moet vooral kansen bieden aan zij die durven ondernemen, dat kan met een beperkt kostenplaatje.”

Daarnaast bevat dit plan volgens CD&V ook ideeën die zowel in het centrum van Ieper als in de deelgemeenten toegepast kunnen worden. Ten derde wil CD&V ook elke ondernemer mee met de tijd krijgen: “De e-commerce is tijdens de coronacrisis zienderogen gestegen. Dit veroorzaakt extra concurrentie voor de lokale ondernemer. Vele Ieperlingen zijn hun lokale ondernemers blijven ondersteunen, maar nu moeten we hen ook allemaal mee krijgen op de digitale trein om ook de concurrentiestrijd met de grote spelers aan te kunnen.” Aan de hand van 8 thema’s deed CD&V Ieper haar toekomstvisie voor de middenstand uit de doeken.

Aanstellen centrum- en eventmanager

Het versterken van de dienst Economie en het Centrummanagement is een eerste thema, daarom wil CD&V een centrum- en eventmanager aanstellen die het aanspreekpunt tussen ondernemers moet worden en de samenwerking beter moet coördineren. Daarnaast wil de partij ook ruimte creëren in het takenpakket van de dienst Economie om een rand- en deelgemeentenmanagement uit te bouwen.

Digitaal winkelcentrum

Een tweede thema is digitalisering: “Heel wat Ieperse ondernemers vonden de weg naar het web de voorbije 2 jaar. Als al deze webshops zich verenigen wordt Ieper de eerste stad waar naast het fysiek winkelen ook het volledige onlineaanbod als geheel kan gepromoot worden”, zegt Katrien Desomer. Volgens CD&V Ieper kunnen verschillende segmenten kunnen in beurtrol in de kijker worden gezet. Dergelijk ‘digitaal winkelcentrum’ kan ook de link maken naar het offline gebeuren met aankondiging van evenementen zodat beide elkaar kunnen versterken.

Wederkerig bonnensysteem

Een ander voorstel van de partij is een wederkerig bonnensysteem om klanten warm te maken meerdere winkels in groot-Ieper te bezoeken: “Wanneer klanten bijvoorbeeld net voor een nader te bepalen bedrag hebben uitgegeven in een kledingzaak, ontvangen zij een bon ter waarde van één koffie in de nabijgelegen horecazaak. Omgekeerd kunnen klanten van een horecazaak op hun beurt ook een kortingsbon krijgen om te gebruiken in bijvoorbeeld een kledingzaak. Zo wordt een doorstroom van klanten tussen handelaars en horeca verzekerd en dat is ook voor klanten mooi meegenomen”, aldus raadslid Peter De Groote.

Andere thema’s zijn: inspraak; een aantrekkelijke, sfeervolle en groene stad; evenementen; leegstand – buurtwinkels; en toerisme.

“Dit plan voor de toekomst van de Ieperse middenstand is het eerste resultaat van de nieuwe wind die binnen onze lokale partij waait en waar we tijdens de afgelopen 2,5 jaar hard aan gewerkt hebben. Binnenkort zullen we ook andere vernieuwingen aan de Ieperlingen voorstellen”, besluit de lokale CD&V-voorzitter Thijs Morlion.

Het toekomstplan voor de Ieperse middenstand is integraal terug te vinden via publicaties. De partij geeft elke Ieperling ook de kans om mee te discussiëren over het plan. Dat kan via het Zuurstofplatform van de partij: “Die reacties, ideeën en input willen we nog steeds meenemen, zo blijft het plan ook mee evolueren.”