Tankmuseum in Ieper?

28-03-2022

Tankmuseum in Ieper? 

Naar het schijnt bestaan er plannen om in de huidige Ieperse kazerne een museum in te richten van tanks, pantservoertuigen en artillerie, op initiatief van het War Heritage Institute. Uiteraard is deze instelling vrij om musea in te richten waar zij dit wil. Maar vooral de plannen om dit zogenaamde museum ook voor ‘dynamische demonstraties’ open te stellen maken ons zorgen. Dit betekent namelijk dat scholen, groepen en individuen zullen uitgenodigd worden om plaats te nemen in dat tuig en er desnoods ook een ritje mee te maken. Dit is een nieuwe stap in de banalisering van het oorlogsgebeuren in de geesten van de mensen. Reeds jaren hebben wij in Vredesstad Ieper de re-enactment activiteiten negatief benaderd omdat ze indruisen tegen de waarden, die onze stad als vroegere martelaarsstad verdedigt. 

Dit zogenaamde ‘belevingsmuseum’ druist in tegen alles waar Ieper Vredesstad voor staat. De educatieve dienst van het IFFM probeert al jaren om de talrijke jongerengroepen, die het museum bezoeken, te overtuigen van wat een oorlog kan teweegbrengen, van het gevaar van een oorlog en de tragedies voor de mensen die het ondergaan (en de oorlog in Oekraïne toont elke dag dat deze boodschap geenszins overbodig is). 

Ondertussen zullen één kilometer verder jongeren de kans geboden worden om in tanks en pantservoertuigen van het leger plaats te nemen om er een ritje mee te maken. Er moet namelijk beleving zijn in een belevingsmuseum. Veel groter kan de banalisering van het oorlogsgebeuren niet meer worden. En het is niet onwaarschijnlijk dat scholen met een beperkt schoolreisbudget kiezen voor het gemakkelijke soldaatje-spelen met tanks boven het moeilijkere IFFM-bezoek en de vredeseducatie, die ermee gepaard gaat. Als de toeristische dienst dit tankmuseum in zijn publicaties zal promoten zal ze de concurrentie zélf organiseren tegen een museum, waarin ze zélf in heeft geïnvesteerd, in mensen en in middelen. 

Dit druist in tegen de filosofie van het museum, dat in heel de wereld als een voorbeeld wordt geprezen van hoe men met de oorlogsherinnering omgaat. De plannen van het War Heritage Institute staan daar haaks op. 

We hebben het nog niet gehad over de mogelijke geluidsoverlast in de naburige wijken wanneer op kazernegrond groepen duchtig met de tanks aan het ‘beleven’ zijn.