Meer en meer mensen krijgen het financieel moeilijk in deze crisis. Alleen al in april is er op sommige plaatsen een stijging te zien van bijna 25% in het aantal mensen dat aanklopt bij het OCMW. Extra steun is dus aan de orde.

Het groeiende aantal steunaanvragen blijft niet onbeantwoord. Begin april werd al eenmalig 3 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan de voedselbanken. Deze week verscheen een koninklijk besluit van Minister Ducarme dat voorziet in € 15 miljoen extra voor de OCMW's. Voor West-Vlaanderen betekent dit maar liefst € 825.320 waarvan € 24.222 bestemd is voor de kwetsbare gezinnen in onze stad.

De aanvragen die gebeuren gaan voornamelijk over éénmalige hulp om energie-, gezondheids- of schoolkosten te betalen. Bovendien zijn in het koninklijk besluit enkele criteria opgenomen. Het geld moet in de eerste plaats dienen om gezinnen te ondersteunen die door de COVID-19 crisis een aanzienlijk deel van hun inkomen zijn verloren. Verder kunnen tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 volgende steunaanvragen hiermee worden gefinancierd:

 • het verlenen van hulp voor huisvesting, uitgezonderd de huurwaarborg;
 • het verlenen van hulp voor energieverbruik;
 • het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het
  online opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning;
 • het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele
  hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust;
 • het verlenen van hulp op het gebied van gezondheid;
 • het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de
  middelen. 

Bovendien zal Minister van Armoede Nathalie Muylle, samen met de OCMW's de aanvragen monitoren. Dit vooral om te onderzoeken welke profielen nu in het bijzonder worden getroffen door deze crisis en hoe we hen het best kunnen ondersteunen door middel van individuele begeleiding. Daarboven is het primordiaal dat ook wordt bekeken hoe deze gezinnen kunnen worden gewapend tegen schulden op lange termijn en openstaande facturen. Samenwerking met de VVSG, alle partners op het terrein en de taskforce Armoede.