Sporten voor iedereen, ook in Ieper!

Sporten is gezond. De laatste tijd gingen veel meer mensen bewegen en dat is een goede zaak. Experts wezen er ook op dat een fit lichaam belangrijk is bij virusaanvallen. De fysieke én mentale gezondheid van de Ieperlingen is iets waar we als lokale politieke fracties met z’n allen samen moeten voor werken.

Net daarom vindt onze fractie het bijzonder jammer dat de meerderheid beslist om de prijsverhoging die ze begin dit jaar aankondigde ondanks deze crisis toch door te voeren. Gratis bestaat natuurlijk niet. Dat er voor het gebruik van bepaalde sportinfrastructuur een vergoeding bestaat, is niet meer dan normaal. CD&V nam en neemt echter nog steeds de stelling in dat investeren in sportinfrastructuur één van de kerntaken is van een lokaal bestuur.

Sporten moet ook toegankelijk blijven voor iedereen. Het verhogen van de prijzen in de gemeenteraad van december vorig jaar keurde CD&V daarom niet goed. Een aanpassing van de prijzen was misschien wel aan de orde, maar we wezen er toen al op dat voor bepaalde verenigingen of particuliere gebruikers een serieuze prijsverhoging in het verschiet lag.

Nu de stad via het infomagazine de nieuwe prijzen bekend maakte aan alle Ieperlingen merk je ook aan de reacties dat deze prijsstijging niet geapprecieerd wordt. Voor een doorsnee gezin dat gebruik maakt van de atletiekpiste bvb. wordt de prijs 15x duurder. Voor scholen die gebruik maken van de sportinfrastructuur loopt de meerprijs voor het gebruik van de infrastructuur op tot 2500€, voor bepaalde verenigingen spreken we van een bedrag van om en bij de 5000€.

Ook de prijzen van het zwembad worden verhoogd, terwijl de (gezins)abonnementen werden afgeschaft.

Gezien de meerderheid dit goedkeurde was daar nog weinig aan te doen, maar zeker in het belang van de verenigingen deed CD&V vorige maand het voorstel aan de RvB AGB Vauban om de prijsstijging op zijn minst nog een jaar uit te stellen tot de start van het volgend seizoen (september 2021). Heel wat verenigingen hebben door de coronacrisis heel wat minder inkomsten en zijn nog niet zeker wat de nabije toekomst brengt. Maar van enige tegemoetkoming of begrip voor deze uitzonderlijke situatie was bij de meerderheid geen sprake.

Katrien Desomer – fractieleider CD&V

Jo Baert, Peter De Groote en Jan Laurens – vertegenwoordiging CD&V in de RvB AGB Vauban