Nieuwe voorstellen voor een nieuwe digitale gemeenteraad

Nieuwe maand, nieuwe gemeenteraad. Digitaal dan nog, een primeur voor onze stad in deze coronatijden. Op de agenda enkele (kleinere) aankopen voor o.a. de groendienst, naast reguliere dossiers die jaarlijks terugkomen. Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd voor maatregelen die het stadsbestuur nam in het kader van de coronacrisis. Ook al trekken we de hoogdringendheid hiervoor in twijfel, we keuren deze als CD&V-fractie zeker goed. Opnieuw een kleine agenda dus, daarom doet CD&V zelf enkele constructieve voorstellen die we hieronder op een rijtje zetten.

1. Huurgelden handelspanden in eigendom van de stad 

Zo goed als de volledige middenstand wordt getroffen door deze crisis. Zowel horeca als winkels zijn nu al enkele weken dicht. Mooi was de tegemoetkoming van de brouwers, waaronder ook de Ieperse families Vermeulen en Leroy. Zij scholden de huur voor al zeker één maand kwijt. Ook andere eigenaars lieten hun huurders-middenstanders reeds weten geen of slechts gedeeltelijk huur te vragen. CD&V stelt voor dat ook de stad tegemoet komt aan haar huurders van de handelspanden in o.a. de Menenstraat en Rijselstraat. Is de stad bereid het huurgeld voor de periode van de verplichte sluiting te laten vallen?

2. Gratis parkeren op zaterdag tot het einde van het jaar 

Om Ieper als inkoopstad te promoten werd door het stadsbestuur reeds een bon beloofd aan alle inwoners. Onze fractie kijkt uit naar de verdere uitwerking hiervan. Daarnaast doen wij graag het voorstel om na de heropstart tot einde van dit jaar het parkeren op zaterdag gratis te houden. Kan het stadsbestuur dit voorstel steunen?

3. Klaar voor post-corona 

Samen weet je meer dan alleen. Na onze oproep in de krant vorige week werden de fractieleiders uitgenodigd naar de infoavond waar alle reeds genomen maatregelen op een rij werden gezet door het stadsbestuur. Echter, het werk is helemaal niet af. Integendeel, het grootste werk moet nog starten. Wij zijn met de 10 CD&V-fractieleden zeker bereid om elk vanuit onze specifieke achtergrond mee te helpen denken en werken waar nodig. Is de stad bereid de bestaande taskforce uit te breiden met de fractieleiders van alle partijen en de ad-hocwerkgroepen open te stellen voor alle leden van de raad?

4. Ondersteuning Ieperse scholen

De scholen zitten met de handen in het haar wat de heropstart op 15 mei betreft. Op het fractieleidersoverleg werd door de bevoegde schepen gesteld dat er maar zou gereageerd worden als de vraag naar ondersteuning effectief werd gesteld. CD&V vindt dat de stad hier echt wel zelf het initiatief moet nemen zonder een afwachtende houding aan te nemen. Daarnaast wordt door CD&V gevraagd om de openbare gebouwen die momenteel niet in gebruik zijn ter beschikking te stellen van de scholen. Is het stadsbestuur bereidt de ondersteuning te bieden en de openbare gebouwen ter beschikking te stellen?

 

Katrien Desomer (Fractieleider CD&V Ieper)