Nieuw parkeerbeleid: “Parkeren wordt duurder”

Tijdens de gemeenteraad van 5 oktober kwam raadslid Peter De Groote (CD&V) tussen over het nieuwe parkeerbeleid dat het stadsbestuur begin volgend jaar zal uitrollen: “Het voorgestelde reglement gaat vooral door op het vorige van 2014. Dat was inderdaad op bepaalde punten voor aanpassing vatbaar, toch hebben we wat bedenkingen bij voorgestelde wijzigingen.”

CD&V kan zich vinden in het optimaliseren van de bewonerszones met een beperkte uitbreiding en het herverdelen van 3 naar 2 zones in de binnenstad. Ook achter het invoeren van shop-en-go parkeerplaatsen gedurende 30 minuten kan de partij zich scharen: “Het promoten van kortparkeren gebeurde reeds door het vorige stadsbestuur, we staan dan ook volledig achter een verdere uitwerking hiervan.”

Toch heeft de partij enkele bedenkingen:Het nieuwe parkeerbeleid ligt voor zonder dat er met nog maar een woord gerept wordt over een geïntegreerd mobiliteitsplan voor onze stad, nochtans één van de beloftes van de meerderheid om dit tegen eind 2020 klaar te hebben. Een parkeerbeleid kan volgens ons ook nooit los gezien worden van het verkeersbeleid in de stad.” Ook over randparkings en fiets- en motorstallingen staat niets in het nieuwe parkeerplan: “Een gemiste kans als je bedenkt dat er steeds meer mensen de fiets nemen en dat er 1000 parkeerplaatsen op de randparkings zijn,” aldus raadslid De Groote.

De stad wil het opnieuw mogelijk maken om een ganse dag in de binnenstad te parkeren. Volgens Peter De Groote is dit vreemd als je bedenkt dat er volgens de meerderheid al te weinig parkeerplaatsen zijn in de binnenstad.

Daarnaast verhoogt het nieuwe parkeerreglement de bijdrage voor de aannemerskaarten verdubbelt van € 100 naar € 200: “We begrijpen niet goed waarom dit ingevoerd wordt, terwijl burgemeester Talpe vroeger zelfs pleitte dat dit gratis zou moeten zijn,” zegt De Groote. Ook de prijs om te parkeren in de binnenstad vanaf het tweede uur verhoogt met 50%: “Na het verhogen van de tarieven voor het zwembad en sportzalen en de prijsstijgingen voor de Ieperse ontmoetingszalen, verhogen nu ook de parkeertarieven, zo zal de stad de €700.000 euro die ze genereus schonk aan coronabonnen heel snel terugwinnen.”

Ten slotte doet Peter De Groote zelf nog een voorstel voor een betere parkeerrotatie in de winkelstraten. Dit kan volgens CD&V door de maximale parkeerduur langs de winkelassen in de binnenstad terug te brengen naar twee uur.