“Niet vieren om te vieren, maar omdat de laatstejaars het verdienen!”

De laatste 100 dagen van je middelbare schoolcarrière vieren is ook in onze stad een jarenlange traditie op de laatste donderdag en vrijdag voor de krokusvakantie. Helaas kan dat dit jaar door de coronacijfers en -maatregelen niet doorgaan. JONGCD&V Ieper pleit voor een uitgebreid overleg om op een veilige manier een feestelijk afscheid voor de laatstejaars te organiseren.

“Vele Ieperlingen houden heel wat mooie herinneringen over aan hun 100-dagenviering, het feest vormt dan ook een belangrijk moment in de overstap van het secundair naar het hoger onderwijs of je eerste werkervaring”, stelt Jordy Dehaene, voorzitter van JONGCD&V Ieper. De jongerenpartij vindt het dan ook jammer dat onder meer de traditionele fuif, karrentocht en het ontbijt in onze stad niet kunnen doorgaan.

De coronacijfers zijn nog te slecht en ook de huidige maatregelen verhinderen een uitbundig feest, maar toch moet er volgens de jongerenpartij grondig nagedacht worden over een alternatief. In verschillende steden is al beslist om eind april, zij het coronaproof, een 50-dagenviering te organiseren: “Maar in Ieper vernamen we hierover nog niets. We begrijpen dat er ook dan nog rekening zal moet worden gehouden met strenge maatregelen, maar een barbecue op de speelplaats of een bubbelpicknick op de Grote Markt zijn misschien een aantal voorstellen die binnen enkele maanden, eventueel per klasgroep of school, wel al georganiseerd kunnen worden.”

JONGCD&V hoopt dat de stad het voortouw neemt in een breed overleg tussen de jongeren, schooldirecties, politiediensten en zelfs de Ieperse horeca om een volwaardig alternatief te bedenken: “Het is belangrijk om ook de laatstejaars zelf te betrekken bij dit overleg om iedereen op dezelfde, dit jaar enkel spreekwoordelijke, kar te krijgen. Wat wij voorstellen is niet vieren om te vieren, maar omdat onze laatstejaars een feestelijk afscheid verdienen!, aldus jongerenvoorzitter Dehaene.