Na de beslissing van het schepencollege om een nieuwe stopplaats voor toeristenbussen in te richten in de Kauwekijnstraat en onze tussenkomst hierover in de gemeenteraad hield het stadsbestuur via de media vast aan deze volgens ons niet doordachte keuze.

ℹī¸ Hierbij enkele redenen waarom CD&V Ieper deze locatie niet geschikt vindt, maar eerst willen we ons eigen voorstel even in de verf zetten:

🚌 Ons eerdere voorstel, om de bussen te doen stoppen aan het Minneplein is eveneens niet haalbaar. Er zijn echter nog alternatieven die ook niet werden onderzocht. Bijvoorbeeld de stationsbuurt! Onze partij is absoluut niet verlegen om onze foute inschattingen toe te geven. We willen zoeken naar de beste oplossing voor alle partijen!

Waarom is het huidige voorstel niet ok?

🚴 De Kauwekijnstraat inrijden vanuit de Frenchlaan is niet evident, al zeker niet met toeristenbussen. Gezien de Menenstraat door het stadsbestuur als ‘fietsstraat’ wordt gepromoot in het seizoen strookt dit ook helemaal niet met de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

đŸ—Ŗī¸ De Kauwekijnstraat en in het verlengde de Lange Torhoutstraat zijn wel degelijk woonstraten. Bezorgde buurtbewoners contacteren ons dat er niet het minste overleg plaats vond.

💨 Bij het onderzoek van ‘Curieuzeneuzen’ naar de luchtkwaliteit kwam dit deel van de stad als slechtste uit de ‘bus’. 3000 autocars extra per jaar zullen dit resultaat niet ten gunste beïnvloeden.

🛒 Door de toeristen te laten afstappen bij de Menenpoort wordt de looprichting danig beïnvloed. De lokale middenstand op het Vandenpeerenboomplein ziet zo 1000den toeristen minder per jaar. Daarenboven wordt de vernieuwde Leet die toch dé trekpleister van de binnenstad zal worden gemeden terwijl deze juist gepromoot zou moeten worden.

Het antwoord van Schepen Desmadryl in de gemeenteraad van 2 maart 2020 kon ons jammer genoeg niet bekoren. De logische volgorde zou zijn om alles eerst deftig te onderzoeken met inbegrip van het raadplegen van de inwoners en dan pas beslissingen te nemen! Toeristen zijn belangrijk, maar het kan toch niet de bedoeling zijn om onze inwoners onnodige overlast te bezorgen?