Een subsidiereglement op maat van de Ieperse jeugdverenigingen

JONGCD&V Ieper lanceert samen met CD&V-raadslid Miet Durnez tijdens de gemeenteraad van 8 juni een aantal voorstellen voor een subsidiereglement op maat van de Ieperse jeugdverenigingen. Dat subsidiereglement moet in een volgende gemeenteraadszitting in juli worden goedgekeurd. “We hadden verwacht dat het nieuwe reglement voor de jeugd vandaag al op de gemeenteraad zou komen, maar nu dat niet zo is, wil onze jongerenafdeling enkele constructieve voorstellen voorleggen”, zegt Miet Durnez.

Samen met alle Ieperse jeugdverenigingen, kreeg de jongerenpartij reeds een toelichting over de grootste wijzigingen in het subsidiereglement. “We zijn zeer tevreden dat er een administratieve verlichting komt en dat alle mogelijke deelsubsidies voor jeugdverenigingen in één document worden gebundeld. Dat zal zorgen voor duidelijkheid en een werklastvermindering voor jeugdbewegingen.  Maar zeker ook de invoering van de basissubsidie voor elke jeugdvereniging was een prioritaire wijziging voor onze jongerenpartij”, zegt Jordy Dehaene, voorzitter van JONGCD&V.

De jongerenpartij doet daarnaast een reeks andere voorstellen om het subsidiereglement af te stemmen op de Ieperse jeugdverenigingen. Ten eerste wil men een onderscheid maken tussen het aantal attesten dat jeugdwerkers hebben. “Vorming is belangrijk voor jeugdleiders, daarom willen we het aantal attesten dat een jeugdleider heeft, extra beloond zien”, zegt jongere Dieter Bonny. “Daarnaast willen we de boete die de jeugdvereniging krijgt wanneer ze hun subsidieaanvraag te laat indienen laten vallen of op z’n minst beperken. Deze boete staat in contrast met het vrijwillig engagement van de vele jeugdleiders die hun uiterste best doen om zich in te zetten  voor de Ieperse jeugd.”

Niet-Ieperse jongeren die lid zijn van een Ieperse jeugdvereniging zouden meegeteld moeten worden in het verdelen van de subsidies en ook voor de zaken die in de didactische kosten ondergebracht kunnen worden, wil de jongerenpartij reeds vragen dit te moderniseren en aan te passen aan de huidige digitale wereld. “Tot slot is het belangrijk dat het nieuwe reglement duidelijk gecommuniceerd wordt naar alle jeugdverenigingen zodat zij voldoende op de hoogte zijn van de aanpassingen”, zegt Dieter Bonny.

“We hopen dat de schepen van Jeugd onze voorstellen meeneemt in het verder opstellen van het nieuwe subsidiereglement. Voor een jeugdvereniging is het van belang dat de subsidies optimaal verdeeld worden”, aldus jongerenvoorzitter Dehaene.

Voorstellen JONGCD&V Ieper subsidiereglement jeugd

 • Een boete voor het laattijdig indienen van de subsidieaanvragen staat in contrast met het vrijwillig engagement van de vele jeugdleiders die hun uiterste best doen om zich in te zetten  voor de Ieperse jeugd, maar ook de administratieve taken verbonden aan hun functie op zich nemen. Een lichte stimulans is natuurlijk steeds mogelijk, maar dit blijft bij voorkeur beperkt.
 • De administratieve werklast zal met het nieuwe reglement verlichten. We willen daarboven ook voorstellen om zoveel mogelijk langs digitale weg te werken.
 • In het huidig reglement mogen leden max. 25 jaar zijn en in Ieper wonen. Er zijn echter heel wat jongeren uit buurgemeentes die bijvoorbeeld in Ieper naar school gaan en bijgevolg ook hun vrienden volgen naar een Ieperse jeugdbeweging. Ook zij zorgen voor kosten voor de vereniging en daarin moeten we de jeugdbewegingen ook ondersteunen.
 • Wat betreft de toekenning van de subsidies:
  • Het is een goede zaak dat de middelen die niet gebruikt worden voor de kadervorming van jeugdleiders naar de werkingsmiddelen zullen gaan, zo blijven deze middelen bij de jeugdverenigingen. Al willen we hierbij wel het belang van een goede vorming onderstrepen. Vorming moet blijvend gestimuleerd worden zodat de middelen voor kadervorming maximaal voor hun oorspronkelijke doel benut worden.
  • 10% van de subsidies zijn te verdelen o.b.v. engagement. Dit valt echter moeilijk te controleren. Dit kan misschien op een andere manier opgelost worden of deze subsidies kunnen onder een andere pijler ondergebracht worden.
  • We vinden het spijtig dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de attesten van het jeugdwerk. Een animator is evenveel punten waard als een hoofdanimator of instructeur. Ouders vinden het belangrijk dat leiding van hun kinderen goed gevormd zijn, dus vinden we het belangrijk dat je de leiding aanstuurt om zich steeds bij te scholen. Dit kan je extrinsiek gaan motiveren door extra punten toe te kennen voor bv. een hoofdanimator.
 • We hebben nog geen zicht op de zaken die in de didactische kosten ondergebracht kunnen worden, maar we willen reeds vragen om dit te moderniseren en aan te passen aan de huidige digitale wereld.
 • Ten slotte is het belangrijk dat het nieuwe reglement duidelijk gecommuniceerd wordt naar alle jeugdverenigingen zodat zij voldoende op de hoogte zijn van de aanpassingen.