Een gemiste kans voor Boezinge

De herinrichting van de dorpskern van Boezinge stond maandag op de agenda van de gemeenteraad. CD&V Ieper is ontgoocheld in de weinige ambitie die het plan uitstraalt en noemt het een gemiste kans voor Boezinge. Een plan dat trouwens niet meer werd gewijzigd sinds begin februari en pas 10 maand later met de nodige bestekken naar de gemeenteraad komt.

De grootste gemiste kans is volgens CD&V Ieper de fietsveiligheid. Fietssuggestiestroken op een gedeelte van het traject en fietsers tussen het verkeer in de zone 30, terwijl het ontwerp om hoge snelheden vraagt doordat er slechts één asverschuiving voorzien wordt ter hoogte van het lokaal van de jeugdbeweging ‘Boe!’.

Ook de parkeermogelijkheden zijn in bepaalde zones sterk verminderd: “En dat net in de zone waar heel wat handelaars actief zijn en ondanks het aandringen om dit te wijzigen tijdens de bewonersvergadering.”

“Opmerkelijk is ook de locatie van het nieuwe bushokje, een 150m verder dan de effectieve halte, langs de overkant van de straat. Schuilen voor de regen tot de bus komt en dan vlug opstappen, zal blijkbaar geen optie zijn. Tevens is dit de enige locatie waar een busstop wordt voorzien, op een traject van 2km lang, met woonkernen in beide uitersten van het dorp.”

Het vergroenen van het dorp werd jammergenoeg ook niet uitgewerkt in het plan. Het Katspel in het centrum van Boezinge blijft een stenen plein met slechts 1 boom, daarmee gaat de kans verloren om langs de kerk een mooie groenzone te voorzien. Ook de spie voor het kasteelpark van een kleine 1000 m² wordt helemaal niet benut.

Ook al werden de bestekken op de gemeenteraad goedgekeurd, de bouwvergunning zal nog eventjes op zich laten wachten want die werd pas eind november ingediend bij het Vlaams Gewest.