De binnenstad lijkt één grote bouwwerf!

Het is vandaag geen pretje om in Ieper-centrum te wonen en zeker niet als je er de weg wil vinden met de fiets of de wagen. Met een minimum aan overleg  met betrokkenen worden terzelfdertijd verschillende wegen afgezet, worden werken aangevat die dan heel lang blijven duren en soms voor lange tijd stilvallen, worden grote private projecten toegestaan zonder dat voor de uitvoering ervan gezorgd wordt voor informatie of maatregelen voor de omwonenden.

Werken op verschillende locaties in de binnenstad

Neem nu de werken aan Gloria in De Meersen. De straten zijn nu al vele maanden in modderpoelen herschapen, de voetpaden in de Korte Meersstraat en de Lange Meersstraat zijn kapotgereden door de vrachtwagens, mensen worden gehinderd om hun huis uit te komen, hun garages zijn onbereikbaar en ze mogen hun wagen buiten laten overwinteren. Dit gebeurt met minimale informatie aan de omwonenden en van controle op de uitvoering door het stadsbestuur zien de omwonenden niks. Het is er op verschillende dagen complete chaos. En de verhalen van bewoners, die wanneer ze een opmerking maken afgesnauwd worden, zijn legio.

Natuurlijk kan men niks aan het weer doen, maar de permanente modderlaag in de omliggende straten ligt niet alleen aan het weer. Het zou al een hele opluchting zijn als bijvoorbeeld een paar keer per week een veegmachine passeert om de meeste smurrie op te ruimen. Als men dat voor een rally of een koers kan moet dit hier ook kunnen.

Het is nu ook al maanden dat de Boezingepoortstraat afgesloten is voor het verkeer. Deze werken duren toch wel érg lang. Ook hier is het nu al vele maanden voetje voor voetje vooruitkomen om niet uit te glijden. Men had  ervan mogen uitgaan dat men zou wachten om bijkomende werken aan te vatten tot de Boezingepoortstraat zou voltooid worden vooraleer nieuwe werven in gang te steken.

Nee, daarbovenop worden de werken op de Leet aangevat met grote hinder voor auto, fietser en voetganger. Ook hier wordt niets voorzien voor veilige passages en het is met de schrik voor glijpartijen dat men zich op het terrein begeeft.

Klap op de vuurpijl was het praktisch gelijktijdig afsluiten van de Neermarkt en de Rijselstraat zodat het stadscentrum nu meer en meer begint te lijken op datzelfde centrum 100 jaar geleden. Het verschil is wel dat men toen met optimisme aan een heropbouw bezig was, en dat nu de mensen ontevreden zijn over de gang van zaken. Talrijk zijn degenen, die morren, die kwaad zijn over de manier waarop alles gebeurt. De mensen voelen zich in de steek gelaten en onvoldoende geïnformeerd.

Dat de Neermarkt nu aangepakt wordt omdat dit jaar de Kattenstoet toch niet kan doorgaan, is een wijze beslissing die getuigt van realiteitszin. Maar ons lijkt het dat de werken in de Rijselstraat gerust konden gepland worden op een ander moment zodat nu de doorgang van de Markt naar de Rijselpoort nog kon gebruikt worden om de circulatie in de stad wat te ontvetten. Dat dit niet zo is getuigt van een gebrek aan coördinatie.

De omgeving van het Astridpark is ook zo’n bron van treurnis. Eerst was er de kaalslag van tientallen volwassen bomen zonder informatie naar de burger, zelfs niet naar de raadsleden in de gemeenteraad van de dag vóór het begin van de ravage. Een troosteloos Astridpark, simultaan werken aan Deken Debrauwerstraat, Deken Delaerestraat en het plein achter de kathedraal: er is echt geen doorkomen aan. Ook daar zijn de omwonende burgers en de passanten de grootste slachtoffers.

Laat ons duidelijk zijn: dat deze werken moeten uitgevoerd worden staat buiten kijk. En niet alles is een duister verhaal. De aannemer die de werken aan de Belforttoren uitvoert toont respect voor de burger. De werf is veilig afgesloten, de omgeving wordt regelmatig gereinigd en de veilige passage onder de Donkerepoort verdient een ‘chapeau’. Maar elders is het huilen met de pet op, en dan vooral voor de zwakke en de minder-mobiele weggebruiker. Onze fractie wil daarvoor uw aandacht vragen, want morgen is dit niet voorbij. De hinder aan de Neermarkt en omgeving zal tot juli duren als we de berichtgeving van het bestuur mogen geloven.

Niemand is gebaat met lege straten en morrende burgers.

Als je zo’n ingrijpende activiteiten aangaat dan moet men een draagvlak creëren bij de bevolking, moet men terdege informeren, moet men proberen om de werken te spreiden in de tijd en moet men zorgen dat het maatschappelijke en commerciële leven in het stadscentrum kan doorgaan. Niemand is gebaat met lege straten en morrende burgers, en dat is nu wél het geval.

Voor alle duidelijkheid: ik wil hier niet het feit dat die werken worden uitgevoerd bekritiseren, wél dat er bij dergelijke werken meer moet gedacht worden aan de menselijke factor. We zijn hier om te melden wat er leeft bij de mensen, en vandaag is dat in de binnenstad vooral veel wrevel en misnoegdheid.

Er is daarnaast ook wrevel bij de handelaars in de Rijselstraat omdat u er blijkbaar geen rekening mee hebt gehouden dat zij nu geen hinderpremie kunnen aanvragen voor deze werken. Slechts éénmaal per jaar kunnen zij dit aanvragen en door de werken aan de Rijselpoort verleden jaar moesten zij toen al aan de kassa passeren. Nu lopen zij dit mis. Had u eventjes twee maanden gewacht vooraleer met de werken in de Rijselstraat te beginnen konden zij opnieuw deze hinderpremie aanvragen, wat nu niét het geval is. Reken op 50 handelaars die een premie van 2.000 euro mislopen, dan is dit toch wel een blunder van 100.000 euro, die niet bij onze handelaars terechtkomt. Daarom ook had u met de Rijselstraat beter wat gewacht.

Hoe dan ook, wij zullen deze zaak en de hele evolutie van de werken blijven opvolgen en we hopen dat u voldoende maatregelen zult treffen om de ontevredenheid van de mensen weg te werken of toch minstens te verminderen.

Jan Breyne

CD&V-raadslid Ieper