CD&V roept op tot overleg

Alleen samen kunnen we deze crisis doorkomen, dat is de boodschap waar alle bedrijven, sectoren, verenigingen en politieke partijen achter staan. Laten we dit dan ook zo in de praktijk volop gaan toepassen. CD&V Ieper pleit, samen met hun jongerenafdeling, daarom ook voor maximaal overleg tussen alle fracties in onze Ieperse gemeenteraad.

Laat ons toch eerst benadrukken dat het stadsbestuur goed werk levert in deze ongeziene omstandigheden. De maatregelen vanuit hogere overheden worden goed toegepast en duidelijk gecommuniceerd aan de inwoners van onze stad. Als partij staan we ook volledig achter de waardebon die iedere Ieperling zal krijgen na deze crisis om de lokale economie te ondersteunen. Dat is een mooi duwtje in de rug voor de Ieperse handelaars, horeca-uitbaters…, maar ook voor de inwoners.

Het is alleen jammer dat er bitter weinig overleg plaatsvindt met andere politieke partijen. 700.000 euro uittrekken om de economie en het toerisme weer aan te zwengelen na de crisis is zonder twijfel noodzakelijk, maar dat is volgens ons toch een bedrag dat de goedkeuring van de gemeenteraad moet krijgen. De federale regering mag dan wel volmachten hebben, een stadsbestuur heeft dat niet.

Via sociale media zagen we ook al heel wat mooie voorstellen passeren van verschillende Ieperse burgers en andere politieke partijen om de gevolgen van de crisis aan te pakken, en ook onze eigen CD&V-fractie heeft heel wat voorstellen klaarliggen. Daarom willen we oproepen om een volwaardige post-coronagemeenteraad te houden begin mei. Onze partij benadrukt dat dit perfect online kan via een videoconferentie. We stellen ook voor om per schepen of thema een werkgroep op te richten met leden van de verschillende fracties, maar ook vertegenwoordigers van verschillende Ieperse bedrijven, sectoren en verenigingen. Deze werkgroepen kunnen dan heel concrete voorstellen uitwerken.

Het is geen tijd voor politieke spelletjes, daarom deze duidelijke oproep om partijbelangen aan de kant te schuiven en samen na te denken over oplossingen in het belang van onze stad!

Enkele concrete voorstellen vanuit CD&V en JONGCD&V zijn:

  • Creëer een coronataskforce bestaande uit alle Ieperse fractievoorzitters én werkgroepen per thema of schepen met vertegenwoordigers van partijen en belangengroepen. Overleg is cruciaal in het bestrijden van deze crisis. Door samen te werken kunnen er snelle en goeie beslissingen genomen worden.
  • In functie van de heropstartfase kan de stad de coördinatie van de productie en distributie van mondmaskers voor de lokale bevolking op zich nemen indien het dragen van een mondmasker voor de volledige bevolking door de nationale veiligheidsraad word opgelegd.
  • Nadenken over een zomeraanbod aan culturele activiteiten en evenementen zodat de Ieperling, rekening houdende met de maatregelen die dan nog zullen gelden, zoveel mogelijk kan genieten van de zomer in eigen stad.
  • Een extra subsidie voorzien voor de voedselbanken.
  • Verdere verfijning van de mogelijkheden van de Ieperse waardebon zodat de lokale economie optimaal ondersteund kan worden.
  • Actief op zoek gaan naar posten waar geld vrijgemaakt kan worden om daarmee de gevolgen van de coronacrisis te kunnen dragen.