“Als vredesstad moeten we tonen dat we niet zullen toekijken wanneer mensenrechten geschonden worden!”

Op de gemeenteraad van juli vroeg CD&V Ieper om vanuit stad Ieper krachtig te reageren op de nieuwe anti-homowet die vorige maand in Hongarije werd goedgekeurd: “Als vredesstad moeten we een sterk signaal sturen om de mensenrechten te beschermen.”

De nieuwe, zogenoemde, ‘anti-homowet’ verbiedt verwijzingen naar holebi’s en transgenders in ruimtes waar minderjarigen aanwezig zijn. “In de praktijk komt dat neer op een verbod op het uitdrukken van elke, in de ogen van de Hongaarse overheid, “afwijkende” seksuele geaardheid en gender in het openbaar leven”, zegt jongerenvoorzitter Jordy Dehaene.

Volgens CD&V Ieper gaat deze wet lijnrecht in tegen de internationaal aanvaarde mensenrechten en is het een klap in het gezicht van iedereen die hier al jaren voor gestreden heeft en aan het strijden is, en zelfs voor de volledige samenleving. “Daarom deden we eerder al een oproep om vanuit Ieper een open brief te schrijven, aan de Hongaarse overheid, die elke Ieperling zou kunnen ondertekenen. Deze vraag hebben we ook aan het stadsbestuur en alle politieke partijen gesteld.” Op de gemeenteraad deed de partij dat dus opnieuw bij monde van raadslid Hans Feys:

“Elk jaar ontrollen wij in onze stad de grootste vredesvlag ter wereld, die tevens dezelfde is als het symbool voor de LGBTQI+-beweging. Respect voor en erkenning van elke mens vormen dan ook de basis voor een duurzame vrede. Deze jaarlijkse actie mag ons inziens niet louter symbolisch blijven. De claim dat wij de vredesstad zijn, moeten we bestendigen in al wat onze stad doet. Daarom is het onze plicht om, zeker wanneer het om een mede-lidstaat van de EU gaat, krachtdadig te reageren.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) had na de oorspronkelijke vraag van CD&V voorgesteld om als stad de Vlaamse resolutie over de omstreden Hongaarse wet te onderschrijven. “CD&V Ieper was dit voorstel genegen, maar helaas moeten we nu merken dat dit niet op deze gemeenteraad geagendeerd staat”, aldus raadslid Hans Feys.

“We hopen dat het stadsbestuur nog initiatief zal nemen om krachtdadig te reageren. Zo maken we als stad duidelijk dat wij niet zullen toekijken wanneer mensenrechten geschonden worden, maar dat wij steeds zullen strijden om deze fundamentele rechten te beschermen!” besluit jongerenvoorzitter Dehaene.