Aanleg nieuw skatepark in 2022 op de helling

Lees hieronder de tussenkomst van raadslid Miguel Gheysens op de gemeenteraad van maart. 

Hier staan we terug een half jaar later na de vorige discussie rond het skatepark, blij natuurlijk omwille van het fysieke, maar ontevreden, dat de skaters ook deze zomer zonder een nieuw skatepark hun favoriete sport  zullen moeten beoefenen. Een serieuze miskleun!

We keren terug naar september van vorig jaar. Het klonk zoveel belovend, het nieuwe skatepark na een groots inspraakmoment van de skaters. Onze enige verzuchting was de budgettering, maar uit jouw repliek, schepen, moesten we concluderen dat dit ok was. Laat me toe je, je toenmalige woorden te herhalen: de prijzen zijn gebaseerd op onder andere het nieuw skatepark in Roeselare en Kortrijk en dergelijke. De jeugddienst heeft daarvoor samen gezeten met verschillende steden en gemeenten, en geoordeeld dat dit een marktconforme prijs is.

Wel beste Schepen, jij bent eindverantwoordelijke en wat vlug rekenwerk deed je blijkbaar niet de wenkbrauwen fronsen! Kort wat duiding: Skatepark Trax te Roeselare uit 2014, 230000€ voor 1000m², Kortrijk indoor uit 2017, 150000€ voor 450m², en wij refereerden naar Poperinge uit 2016, 135000€ voor 600m². Jullie wilden 1100m² skatepark, voor een budget van 180.000€, met het volledige ontwerptraject ten laste van de aannemer, alsook de afbraak en grondwerken, en de bouw met omheining? Wij waren toen verwonderd, maar vandaag blijkt onze vrees bevestigd!

Het kon anders collega’s. Na onze tussenkomst nog eens de budgettering checken, en terugkoppelen. De meerjarenplanaanpassing van november kon het nodige budget voorzien en we waren vertrokken. Maar nee, eigenwijsheid en koppigheid ten boven!

Nu moet het JOC dit mee financieren, om snel voortgang te maken in dit project. Dit is ongezien en tevens stellen we de vraag of de statuten van de vzw dit toelaten. Het is toch vreemd dat een vzw mee financiert in patrimonium van de stad? Bovendien staat duidelijk vermeld: De vzw engageert zich de 80.000 euro aan de stad te storten vóór de verbintenis met de aannemer wordt aangegaan. En de financiële dienst bevestigt het budget met de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing met 80.000 euro te verhogen. Over welk budget spreken we? Dit van het JOC of de budgettering van het skatepark?

Tevens zijn we er niet van overtuigd dat jullie methode van aanbesteding de juiste is en ditmaal zal slagen. Zou je niet beter samen met onze stadsarchitect, de jeugddienst en de lokale skatecommunity een 3D-plan uittekenen? Hiermee dan een budgettering opstellen, en een aanbesteding uitschrijven. Uit verhalen van andere gemeenten, leren we dat het moeilijkste van dergelijke zaken immers de ontwerpfase is! Trek dit uit de aanbesteding en veel aannemers zullen geïnteresseerd zijn.

Ook nu wordt terug met geen woord gerept over de afbraak van het huidige skatepark. Daarom herhaal ik opnieuw de vraag van JONGCD&V Ieper: Kunnen de huidige objecten gerecupeerd en hersteld worden zpdat ze kunnen dienstdoen als een mobiel skatepark?